Сaмотната сянка
излиза последна от кръчмата.
Има място на първата пейка
шом изгревът капне по къщите.
Някой се буди,
съвсем разпилян,
в тъмната част на луната,
а някой друг вика линейката.