толкова литри тишина

колкото мога да върна

мускул омеква до течност

вълните бучат във ушите

вятърът тръгва и

заспиваш