Движи се светлото тяло

в пространство, което

не съществува.

Когато сянката седне на сянка,

кой ще танцува?