колкото повече
ти не си мое
толкова повече
място намирам навън

хладно е
толкова много пространство