в пет се смрачава

нищо не виждам и

нищо не липсва