33 години говоря на бог.
От днес – на един бял зародиш.
Расте планина.