с усилие трия
деня си от списъка с делници
после отново заспивам