Досадното радио в офиса
днес ще мълчи.
Все още не чувам гласа си.