Бурята нощем.
Дъждът зашива листа.
към към сивия плат на земята.