Място в мъглата
по празните улици.
Неделен следобед.