Сънувам майка си и тя е гола,

и тя е бяла и напомня времето,

когато драпах към света по склона ѝ.

Сега между краката ме поема,

и спускам се обратно и надолу.