Забързва се нещо, в кафе потопено

е времето, нямам трошичка

търпение в пазвата, където от снощи

не ми е студено. Не ми е студено.

Пъргава радост сред яркото утро,

свободен поток от вода върху всичко

и аз съм сред него – измита, спасена.