А Фройд?

Афродита, цялата си праскови,

доматен сок и мляко и смокини си,

някъде сред лято предпоследно,

където си отворила врата

във времето и стари апетити

излели се по теб с буквалност,

която плът не може да поеме,

излязла си от символите, сънена

и казала си: знаете ли, кожата

е недостатъчно добре измислена

през нея не минава любовта,

отсява хубавото, лошо сито е,

без никаква система, и така,

свалете ми я, щом съм ви богиня,

каквато трябва да съм, с жар

ще си изтръскам мидите от лоното,

ще срежа и копнежа на косите си,

ще зрея и узрея и ще храня,

а Фройд да каже нещо за това.