В леглото сиво,

в тъмна стая,

но мракът е от теб

по-светъл.

Лежа щастлива

и се сещам

сърцето е комета:

лети, лети си и

само си свети.