Венера ми е книжен разделител
във тежкия тълковник на вселената.
Чета това, което мога да поема.
За другото във Рая ще попитам.
Венера се премества по-нататък
във сянката на празните ми страници
и Марс набира сили и изправя се,
измества от обхвата ми Земята.
Ще минат още хиляди години
във четене, преди да проумея
защо се движим вечно паралелно
към края си, където сме единни.

Том I
( Разбирането случва се на цикли
от нощ и ден, от улици във стаи.
Това, което мога да опиша,
е равно на това, което зная. )