невероятно хубаво е
аз и ти е или
невероятно или хубаво
аз сама съм доста вероятна
ти си вероятно
също сам и ерго вероятен
условно
заедно
не сме