Подчертавам

Все още в ръкописа си на костите

и само подчертавам твърдостта,

с която хвърляш думите от моста

на крехкото съзнание в реката

хартиена. И само подчертавам,

че нежно набраздяваш този почерк

и в течния овал се появява

мозайка от задраскване-започване

и точките стопяват се в горещото

поле зад хоризонта от забрава.

И точно този скелет от усещания

е рамката стабилна на плътта ми.

И вместо да изтривам, подчертавам.