Порта

Вървиш със мен

до тежка порта

и казваш

изход или вход.

Аз питам ад ли е

или е рай.

Ти казваш

бог не може да реши.