Вървиш със мен

до тежка порта,

аз питам ад ли е,

или е рай,

ти казваш, че

катарзис е,

че бог не може

да реши.

Зад портата

ще трябва аз сама

да видя

със затворени очи.