Удобни дрехи

М мърмореше на Л:

Не искам да те събера от пода

като счупена ваза

или като изтървана бутилка,

престани да жонглираш с хедонизъм

по-добре от мен.

А се сърдеше на С:

Нима не виждаш как сексизмът

заема място в теб

и ставаш нещо като вестник.

Ш крещеше на Я:

Как можеш, как можеш,

а иначе нали нищо,

нищичко не можеш.

Д се цупеше на У:

(с езическо мълчание)

В пиянство пред колапс,

заради загубен шал.

Излизам на терасата,

за да се нарева.

Мама и татко,

които се умножават

в двойни убийства,

където и да се покрия

виждам кръв

и знам какво умира.

Господи, как искам

да разпоря шевовете

и копчетата,

за да се обичат всички,

голи, току що срещнали се,

всяка буква нов език.