Две

Ще се откъсна от куршума

в момента на изстрелване.

Гневът ще избухне свободно,

а аз ще остана невинна,

плачеща, невярваща, до раната.