Разместиха се бенките по тялото ми

в синхрон със твоето съзвездие,

израстнаха хриле и нови зъби

и гънките неволно се разгънаха,

и устните разцъфнаха в огнище,

и мускулите сякаш се разрошиха,

и плъзна черно в капиляр за бялото.

Това е сладко-кисело възмездие

на формите, които бях загърбила,

отвътре се подуват и разпъват ме

и всяка нова клетка се насища

с погубващата светлина на нощите

(които съм описала, измислила

внимателно, в безформено гнездо,

от там са тръгнали горящи викове,

които ти без план ще пренасочваш

във нещото без име и без изход).