Анаис

Анаис казва:

Били сме все пак

И по-нещастни от сега.

Държи ръката ми, която

е твърде тънка за света.

Но той така или иначе

някога ще се разпадне, казва,

а ние сме избрани да го видим

това разпадане

предварително.

Да го изучим с лупа от сълзи.

Да го разтеглим покрай себе си

и да свикнем

с липсата на време, с липсата

на нещо повече от тук/сега.

Една дисхармонична църква

в която всеки ден ще влизаме,

докато накрая текне кръв

от китките, очите, от косите ни.

Докато накрая се превърнем

в иконите на нищото.

Анаис казва

това почти е като щастие.