Меден живот

Измитам си глаголите, подсвирквайки, и лягам в чаша с мед. Аз съм смело насекомо, което иска да живее в бъдещето като експонат, защото движейки се, само се приближава към естествената си, безлична смърт, а застивайки в меда, се превръща в обект, в бездушна купчинка материал, в който всеки може да излее душата си. От сладостта ми прилошава, но взетото решение е достатъчно сурово и кисело, така че нещата се балансират. Добре дошъл, меден живот, който толкова прилича на смърт, но е още по-красив.