Не съм във форма

Да не мисля за теб е просто гимнастика.

Разтягам си гладните зъби.

Разтърсвам си жаждата.

Завързвам косата си.

Троша девет чужди сърца.

Напрягам до празност

своето собствено.

После душ от пияни сълзи.

Да не мисля за теб е просто гимнастика.

Започвам отново, щом мине

тази дяволска мускулна треска.

Oт теб.